NOVÝ ZÁMĚR - GALERIE ZE ŽIVOTA NA HRANICI

NOVÝ ZÁMĚR - GALERIE ZE ŽIVOTA NA HRANICI

Záměr sdružení je vybudovat galerii ze života na obou stranách hranice v minulosti a současnosti.Tímto chceme posílit vzájemnost a spolupráci mezi česky a německy mluvícími lidmi a navázat na odkaz spisovatele  Adalberta Stiftera narozeného v Horní Plané,žijícího v Rakousku,který místo na Vítkově Hrádku miloval a inspiroval ho k napsání románu Vítek(Wittiko).